فرشته پرشکوه باران آور

بنا به گفته های ایرانی های کهن ، در آغاز آفرینش ، بی آبی بود و دریایی وجود نداشت.
در آن هنگام ، تیشتر ( فرشته پر شکوه باران آور ) ابر را به هنگام غروب در تمام زمین به وجود آورد و آن را با نیروی باد در آسمان جاری کرد و سی شبانه روز باران بارانید.
(( داستان زیبای این باران آوری در اوستا چنین آمده است :
هرکسی که نماز ویژه ی او را بخواند روزی اش زیاد شود.
اگر همه نماز ویژه ی او را بخوانند ، سپاه دشمن هرگز به این سرزمین نمی آید ، نه خشکی ، نه سیل و نه بیماری به این سرزمین راه نخواهد یافت. ))
تیشتر ابر را به وجود آورد و باد به یاری او رفت.
تیشتر باد را بر همه زمین پی در پی وزاند ، ابر ها را گسترش داد و باران ها بارید.
دیوان علیه ابر ها به دشمنی برخاستند و ابر ها را تکه تکه کردن تا از باریدن باران جلوگیری کنند.
تیشتر نیز به جنگ با آنان برخاست و با گرز های خویش بر سر و تن دیوان دشمن باران کوبید.
از ضربه گرز ها غرش دیوان بلند شد و از برخورد گرز ها به دیوان برقی به وجود آمد که ما آنها را رعد و برق می گویم.
دیوان عقب نشینی کردند و اهریمن ( اَپوش ) به ناچار گفت : این باد را بمیرانید ، این باد چیره ی نیرومند را ، زیرا اگر شما باد را بمیرانید ، آنگاه همه ی آفریدگان را می میرانید.
همه دیوان به باد هجوم آوردند ، کمک به باد دیر رسید و از پا در آمد. ابر ها از هم جدا شدند. جائی را سیل و جائی را خشکی در بر گرفت.
دیوان که باد و ابر را شکست دادند ، پیروزمندانه طاقی از پیروزی در آسمان زدند که آن را رنگین کمان گویم.
باشد که فرشته باد باری دیگر بیاید و فرشتگان به او یاری کنند تا آب ها را از دریا به بیابان های خشک به برند.
باشد که دیوان خشکی آور ساکت نشینند تا جوی های آب روان گردد ، گیاهان دل خاک ها را بشکفند و بوی خوش گل ها و گیاهان ، این سرزمین کهنسال را فرا گیرد.

/ 64 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گیلدا

سلام چه وبلاگ خوشکلی داری واقعاً قشنگه تا آخرین پستشو خوندم پیشه منم بیا من تقریباً هر روز آپم منتظرتم

گیلدا

سلام من آپم با چند تا پست جدید حتماً باید بیایی و بخونی منتظرم

آیه های بی نهایت

[لبخند] سلام قشنگ بود... ممنونم که همراه ما هستی یاد کتاب تاریخ پیش دانشگاهیم افتادم! موفق باشین در پناه خدا

سعید

سللللللللللللاااااااااااااااااااااااااااااااااااام.اپم بیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ________**L**___________****L*** _______ ______LOVE*LOVE________LOVE***LOVE _____ _____LOVE****LOVE_____LOVE*****LOVE ____ _____LOVE******LOVE___LOVE*****LOVE ____ _____LOVE*******LOVE_LOVE******LOVE ____ ______LOVE*********LOVE*******LOVE _____ _______LOVE******************LOVE ______ _________LOVE***************LOVE _______ ____________LOVE***********LOVE ________ _______________LOVE******LOVE __________ _________________LOVE**LOVE ____________ __________________LOVELOVE _____________ ___________________**E** _______________ ___________________**** ________________ ___________________** __________________ ___________________* ___________________ __________________*_____________________

مسعود ق

اطلاعاتت مثل همیشه پر بار بود زندگیتان پر بار