/ 7 نظر / 18 بازدید
ندا

عکسهای جالبی داريد.اينا جلوی دوربين اينجوريند پشت دوربين چه جوريند؟ من که دخترم خيلی اين خانم را نگاه کردم وای به حال بقيه. به هر حال خوش باشيد.

¤`·.¸¸.·´-¯-`·.جز تو هیچی نمی خوام¸¸.·´-¯-`·._.·¤

لحظه های دلتنگیم را می سرایم لحظه های با تو بودن در عین بی تو بودن لحظه های جاوید ذهنم را می گویم لحظه ها یی که یاد تو میهمان دل شکسته ام است دلی که روزی هزار بار می شکند از دوری از فراق از انتظار می دانی چه می گویم تنها تو می دانی می دانی دل شکسته را مرهم بودن یعنی چه می دانی تکرار واﮋه غریب بی تو بودن یعنی چه می دانی زخم خورده از دنیای ویران بودن یعنی چه می دانی بین آشنا بیگانه بودن یعنی چه تو می دانی و تنها تو می دانی(سلام ناتالی جان خوبی ميدونی اپيدم ؟ اگه نه حالا که می دونی پس بدو عزيزم )

ستاره

اگه یه روز یکی بهت گفت دوستت دارم سعی نکن دوستش داشته باشی اگه گفت عاشقتم سعی نکن عاشقش بشی اگه گفت همه زندگیمی سعی نکن همه زندگیت باشه چون یه روز می یاد و بهت میگه ازت متنفرم اون وقت تو نمی تونی ازش متنفر باشی.

ستاره

به خاطرکی زنده ای با اینکه دوست دشتم با تموم وجودم داد بزنم به خاطر توگفتم به خاطر هیچ کس. سوال کرد: به خاطر چی زنده ای با این که دلم داد می زد به خاطر دل تو با یک بغزغمگین گفتم به خاطرهیچی.ازش سوال کردم: تو به خاطر چی زنده ای درحالی که اشک توی چشمانش جمع شده بود گفت به خاطرکسی که به خاطر هیچی زنده است.

ستاره

زندگی زیباست نه در رویا.بوسه زیباست نه برای هوس.برنده زیباست نه برای قفس.دوست داشتن زیباست نه برای لمس کردن حس کردن.دوست دارم تا اخرن نفس.