تمدن ایران زمین

دوسالانه مجسمه!!!!!!!!!!!

سلام

دیروز چیز عجیبی دیدم

پوستر دوسالانه مجسمه

خیلی تعجب کردم

حالا که مجسمه ها به سرقت رفته این دوسالانه خیلی تعجب برانگیز بود برام

این دوسالانه چرا و به چه منظور شکل گرفته است؟؟

افسوس که از مجسمه ها خوب محافظت نشد

شاید با این کار خواستن بگن مجسمه های قدیمی که اثر مجسمه ساز های خوب بودن و بعضی از آنها فوت شده اند را فراموش کنید

سرقت را فراموش کنید

اما مگر میشه؟؟؟؟

به نظر شما این دوسالانه چرا برگذار شده؟؟