تمدن ایران زمین

سرقت ها به شیراز رسید

سرقت کتیبه تاریخی مسجد وکیل شیراز

سارقان  پس از بستن دست و پای خادم پیر این مسجد و با استفاده از خلوتی شب و نبود نیروی انتظامی با استفاده از چکش و قلم کتیبه را از دیوار مسجد جدا کردند.

این کتیبه در زمان زندیه به دستور کریم خان زند ساخته شده بوده است.

حجاری این کتیبه به خط کوفی بوده است که آیاتی از سوره توحید و آیت الکرسی روی آن نقش بسته شده است.

حق نگهدار ، عضو هیئت امنای مسجد گفت :

این کتیبه سنگی با قدمتی حدود 200 سال جنس سنگ یشم پارچه ، در ابعاد 125 در 70 سانتیمتر و با قطر 10 سانتیمتر بوده است.

 

قسمت پایین کتیبه ای که از مسجد وکیل سرقت شده بخشی از آیت الکرسی است از ابتدا تا (( مافی السموات و مافی الارض )) یعنی قاعدتأ کتیبه خیلی بلندتر از این بوده است و قسمت پایینی اش از بین رفته یا جای دیگری است.

شاید هم سارق قسمت پایین را قبلأ دزدیده بوده و حالا میخواسته به هم وصلشان کند!

این کتیبه پیش از این نیز در دوره پهلوی از مسجد نو شیراز به سرقت رفت بود که برای حفاظت بیشتر در آن زمان به مسجد وکیل انتقال یافت و در دالان ورودی این مسجد نصب شد.

ایرج محمدی کارشناس میراث فرهنگی استان فارس با تایید این خبر گفت :

یک کتیبه سنگی در هشتی مسجد وکیل قرار داشته ، سرقت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس ضمن تایید این خبر گفت :

مسجد وکیل در اختیار میراث فرهنگی نبوده و اوقاف این بنا را در اختیار دارد.