تمدن ایران زمین

ایشا الله 120 ساله شی

سلام
تولد.
تولد یک موهبت الهی است.
از آغاز هستی بوده.
( ششمین روز : و خداوند انسان را آفرید )
تولد انسان مبارک.
خداوند با عشق انسان را شکل داد
با عشق از روح خود در انسان دمید و به انسان زندگی داد.
پس تولد بشر با آدم شروع شد
و با حوا کامل شد
و به اوج رسید.
می دونید چرا میگویند : ایشا الله 120 ساله شی.
یکی دیگر از جشن های زیبای ایران باستان ، جشن های صد و بیست سالانه بود که هر صد و بیست سال برگذار می شد و جشن بسیار بزرگی بود. همگان را آرزو بر آن بوده تا زنده بمانند و آن جشن را ببینند و به همین دلیل این دعا به یادگار مانده است که الهی 120 ساله شوی! ایرانیان باستان 6 ساعت آخر سال را مانند امروز در هر 4 سال یک روز به شمار نمی آوردند بلکه هر 120 سال این 6 ساعت ها یک سال 13 ماهه را پدید می آورد و مردم در آن یک ماه جشن و شادی و پایکوبی برپای می داشتند و به پذیره نوروز می رفتند.