تمدن ایران زمین

داغ داغ

سلام
خبر خبر
دو تا نمایشگاه عکاسی قرار است بر گزار شود


اولی
گفتمانی روایی در پنج قاب
که شامل فتو رمان هایست در
 پنج فریم

از 11 تا 15 بهمن
ساعت10 تا 17


دومی
رمزگان هستی
شامل عکس های زیبایی از طبیعت

از 18 تا 21 بهمن
ساعت 10 تا 17این دو نمایشگاه که در
مرکز هنر پژوهی نقش جهان
و
زیر نظر فرهنگستان هنر
برگزار میشه ، شامل آثار دانشجویان
دانشکده هنر و معماری
استآدرس 
خیابان ولیعصر - ضلع جنوبی پارک ساعی - شماره 2169 - مرکز هنر پژوهی نقش جهان

بریم ببینیم چطوره ؟
 شما هم میاید ؟