تمدن ایران زمین

آپادانا

سلام

ببخشید که دیر آپ کردم.

هر کشوری می کوشد تا برای خود گذشته ای بیابد تا با آن جای پای کشور خود را استحکام ببخشد.

خبر بدی برای شما دارم.

قرار است با دستان خود گذشته چندین و چند ساله خود را نابود کنیم.

به تازگی شنیدم که قرار است رو به روی کاخ آپادانا ( سالمترین تالار پارسه )

 

 

 

 

 

و احتمالا داخل محوطه پارسه ، هتل بسازند جالبیش اینجاست که گفتن نه آسیبی بهش میرسه نه دیدش از بین میره؟؟؟

یادتون هست چند وقت پیش هم که می گفتن سدّی که قرار است از شیراز بگذرد ( از نزدیکی مقبره کورش ) به مقبره آسیبی نمیرساند این در صورتیست که همه می دونن رطوبت به آن آسیب می رساند.

حتما این هتل هم همین جوری به کاخ آپادانا آسیب نمی رسونه.