تمدن ایران زمین

و اگر مرگ نبود

و ا گر مرگ نبود ، دست ما در پی چیزی می گشت.

از نظر من 28/4/1387

بدترین روز برای دوست داران هنر

و بهترین روز برای خسرو شکیبایی بود.

 

 

 

 

 

 

یک سال گذشت.

باور تون میشه .

مطمعنم که شماهم مثل من باورتون نمیشه.

خسرو بارفتنش غم به دل همه آورد.

و این غم چقدر سخت بودِ برای همسرش ، چقدر سخت برای بچه هاش و چقدر سخت برای رامبد جوان.

اما چرا رامبد؟

خودتون رو بذارید جاش ، در سریال خانه سبز رامبد رسما با آقای شکیبایی زندگی کرد.

 

 

 

 

و من از طرف خودم اول به خانواده ی آقای شکیبایی ، دوم به رامبد و سوم به تمامی دوست داران آقای شکیبایی تسلیت می گم.

خسرو شکیبایی رفت اما یادش همیشه جاودان و صدایش همیشه ماندگار خواهد ماند.