تمدن ایران زمین

هیولا ؟

سلام

شنیدید جسد یه هیولا پیدا شده؟!

این هیولای دریایی در آمریکا پیدا شده

کشف لاشه یک هیولای عجیب و غریب دریایی در سواحل نیویورک تعجب دانشمندان را به دنبال داشته است.این موجود ترسناک احتمالا قرنها در قعر اقیانوسها می زیسته و هیچ انسانی تا کنون نظیر آن را ندیده است. لاشه این حیوان عجیب ماه گذشته در سواحل نیویورک پیدا شد

 

 بله یه هیولا، تعجب کردید؟ من هم مثل شما.

این هیولا شباهت زیادی به شیردال (در پارسی میانه: بَشکوچ) دارد.

 

news: hauola-perspolis.jpg

 شیردال موجودی افسانه‌ای با تن شیر و سر عقاب (دال) و گوش اسب است. دال واژه فارسی برای عقاب است.از این نماد در معماری کهن استفاده می شده . شیردال‌ در معماری عیلامی  کاربرد داشتند و نمونه‌ برجسته‌ای از آن در شوش پیدا شده است.  کفِ این شیردال به خط میخی عیلامی نوشته‌ای است ، از اونتاش گال که آن جانور را به اینشوشیناک خدای خدایان عیلام  هدیه کرده است. این شیردال که بدست بانو گیرشمن بازسازی شده است در موزه شوش نگاهداری می‌شود.

مردم باستان شیردال‌ها را نگهبان گنجینه‌های خدایان می‌پنداشتند.

همچنین شیردال نشان خاندان پادشاهی سوئد نیز هست.

اما بیشترین مورد استفاده از این موجود را می توان در سرستون ها ، پیکره ها و رولیف ( نقش برجسته) های هخامنشی دید .

 

 

 

 

 

آرم شرکت هواپیمایی ایران نیزمتاثر از این نقش بوده وبه نام هما معروف است.