تمدن ایران زمین

مجوس

سلام
ببخشید که بازم با تاخیر زیادی آپ کردم.
نماز و روزهاتون قبول


ای مرد ، بدان هرکه هستی و از هرکجا آمدی ؛ من کوروش ، کسی هستم که امپراتوری را برای ایرانیان آوردم. پس هیچ وقت به مقبره من و این خاکی که مرا در خود جای داده غبطه مخور.(کوروش بزرگ)


عقل حیران شود از خوشهء زرینِ عَنَب
فهم عاجز شد از حُقهء یاقوت انار
بندهای رطب ار نخل فرو آویزند
نخلبندان قضا و قدر شیرین کار

 

جشن شهریور گان برابر است با 30 اَمُرداد
روز بزرگداشت پدر در نزد زرتشتیان
روز چهارم هر ماه زرتشتی شهریور نام دارد که جشن شهریورگان است. جشن شهریورگان را آذر جشن نیز نامیده اند که همان جشن آذرگان یا جشن ویژه آتش باشد که در روز نهم از ماه آذر برگزار می شود
این روز در تقویم خورشیدی برابر میشود با 30 اَمُرداد 

 

این روز یعنی 30 مرداد یه روز خوب برای من است چون با  یکی از بهترین و صمیمی ترین دوستام در این روز آشنا شدم


در آپ قبل نوشین از من سوالی راجع به قوم مجوس پرسید
من خودمم اطلاعات دقیقی در مورد این قوم نداشتم
پس دست به کار شدم و تحقیق کردم که هم خودم بهتر بشناسمشون هم سوال دوست خوبم رو کامل جواب داده باشم ، فقط چون طولانی بود دو قسمتش کردم یک قسمت این آپ یک قسمت  آپ بعد


مجوس مَّعرب مغ است
مجوس به یونانی = ماگوس ، لاتینی = مگوس ، آرامی ، مجوشا ، معرب کلمهء پارسی مگوش و مگو و به فارسی حالیه مغ گویند.
مجوس به صورت مگو چندین بار در کتیبه های بیستون آمده و در اوستا به صورت مغو و در پهلوی مغ شده است.
مجوس پیامبری به نام داماسب داشت و کتابی به نام جاماسب
گروهی از ایرانیان قدیم که قائل به دومبداء نور و ظلمت و یزدان و اهرمن بوده اند و اینان پیش از ظهور زرتشت هم بوده اند مجوس خوانده می شدند
مجوس را اهل کتاب می نامند
مجوس کتابی دوازده جلدی روی پوست گاو داشت که به آتش کشیدند و پیامبری داشت که او را کشتند
مجوس قوم آتش پرستی است که گوید پرستندگان ماه و آفتاب و آتش
اینکه آیا مغان از ابتدا پیروان زرتشت بوده و مبلغین او بوده باشند جای جدل است

زرتشت و مجوس جدا هستند
علمای اوایل اسلام مجوس و زرتشت را یکی نمی دانستند
منظور از مجوس (مغوس= مغ) پیروان آیین مهر یا میترا است که دین اقوام آریایی بوده و قدمت آن به پیش از زرتشت بازمی‌گردد
جای تعجب است که وقتی خود زرتشتیان مغ را مهرایین و متفاوت از زرتشتی می‌دانند چرا کلمه مجوس که همان معرب مغ است توسط برخی به زرتشتیان منتسب گردیده
نبوکد نصر پادشاه بابل با تمامی لشکر خود به اورشلیم آمده و شهر را محاصره کرد، همراه او و سروران وی یکی نَرجَل شر اَصَر رئیس مجوسان بود
در جایی دیگر آمده است که در زمان گشتاسب زرتشت پیغمبر قوم مجوس بود 
به عقیده علی اصغر حکمت "آیین مغان که رواج فراوانی در دولت مادها داشت، گرچه با ظهور زردشت از رونق افتاد، اما برخی عقاید و سنن آنان به زردشتیان منتقل گشت، از قبیل احترام به عناصر اربعه آب، خاک، باد و به ویژه عنصر آتش . تجلیل مغان از آتش بیش از زردشتیان بوده‌است . برهمین اساس است که حافظ شیرازی از آتش درون، به یاددیر مغان می‌افتد نه آتشکده زردشت :
از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست


ادامه در آپ بعد