تمدن ایران زمین

ماه نزول قرآن

باز امشب حق صدایم کرده است 

 وارد مهمان سرایم کرده است

قلبقلب

با همه نقصی که در من بوده است

باز هم او دعوتم بنموده است

قلبقلب

میهمانی شد شروع ای عاشقان

نور حق کرده طلوع ای عاشقان

قلبقلب

باز معشوق سفره داری می کند

دعوت از عبد فراری می کند

قلبقلب

 قلبقلب حلول ماه مبارک رمضان برهمه دوستان مبارک باد قلبقلب 

سلام

خوبید؟سوال

این بار  اومدم  فرا رسیدن این ماه عزیز رو بهتون تبریک بگملبخند

در ضمن، برام بنویسید که با تبادل لینک موافقید یا نه.

التماس دعا